تبلیغات
بهار نو - سازمان باید محیط کار را عالی کند

بهار نو
 
عشق یعنی ظاهر باطن نما / باطنی آکنده از نور خدا


ساخت فلش مدیا پلیر
ابزار وب Online User
حدود ۱۰ سال پیش وقتی قرار شد در شركت، نظام مدیریت كیفیت استقرار یابد بر آن شدم تا با توجه به ثقیل بودن مفاهیم برای عموم، «اصول كیفیت» را در قالب شعر برای همكاران بازگو كنم. معتقدم روابط عمومی بر بال شعر می تواند اوج بگیرد و دریچه های ارتباطی ناگشوده را بگشاید و با مخاطب ارتباط موثر برقرار کند.
ابیات زیر در نشریه داخلی درج شد همچنین در نشست عمومی قرائت شد و مورد استقبال قرار گرفت:(روی ادامه مطلب کلیک کنید)
سازمان باید محیط كار را عالی كند
=================
سـازمـان بـایـد پذیرا گردد از یك راهبرد
كـیـفـیـت را مـسـتـقـر سـازد برای كاربرد

تحت تأثیر است طرح و مستقر سازی آن
از فرآیند و هدف ، محصول و فرم سازمان

گاه اسـتـقـرار ایـزو ، هم به گاه توسعه
بـایـدت افزون شود حس و قوای سامعه

تـا بـرآورده نـمـایی خواستهای مشتری
تـوسـعـه بخشی رضایت را به وضع بهتری

سـازمان بـایـد اثـربـخشی و جدیت كند
هر فرآیند درونی را شناسایی ، مدیریت كند

با روشـهـایی معین كسب اطمینان كند
از اثـربـخـشـی اجـرا ، كـنـتـرل بـر آن كـند

اطـلاعـات و منابع هر چه می آید به كار
بـایـدش در دسترس باشد به شكلی آشكار

پایـش و انـدازه گیری ، طرح ریزد مستمر
هـر فـرآیـنـدی كه باشد ، گیرد از آنها ثمر

هـر فـرآیـنـدی بـه جد باید مدیریت شود
راست بااین سیستم ومملو ز كیفیت شود

گر فـرآیـنـدی بـه بـرون واگذاری بایدش
كنترل می خواهد و این نكته كاری بایـدش

سازمان‌را«خط مشی كیفیت» الزامی است
حاصل كار ار نگردد مستند ناكـامـی اسـت

سـابـقـه ، ایـجاد و باید كه نگهداری شود
هـم حـفاظت ، بازیابی ، هم شناسایی شود

سـازمـان بـایـد مـحـیـط كار را عالی كند
وز هـر آنـچـه آیـدش نـامـنطبق خالی كند

بـاز سـازد راهـهـایـی را بـرای مـشـتـری
تـا كـه گیـرد بـاز خـوردی از صـدای مشتری

گر رعایت گشت این آموزه ها در سازمان
كیفیت تضمین شود ، ایزو دهندت عالمان

محمد امامی
دیماه ، 1380
برچسب ها: شعر، خاطره، روابط عمومی، کیفیت، اصول کیفیت، ایزو،  

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 16 آبان 1390 توسط محمد امامی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • دانلود فیلم
  • خرید vpn